چین مهمان‌ویژه سی‌و‌دومین نمایشگاه کتاب تهران

به زودی در این بخش اطلاعاتی از حضور کشور چین به عنوان مهمان ویژه سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به روز رسانی می شود.

 

صربستان مهمان ویژه سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران