رویدادها

376
رونمایی کتاب او همه شور

موضوع : زندگینامه داستانی شهید ابوالفضل نکونام قدیری
زمان : 1402/02/15-15:00 - 1402/02/15-17:00
محل : سرای اهل قلم
علوم شناختی و آینده صنعت نشر کتاب

موضوع : موضوع محور
زمان : 1401/02/31-18:00 - 1401/02/31-19:30
محل : سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
رسانه های نوین و آینده صنعت نشر کتاب

موضوع : موضوع محور
زمان : 1401/02/31-16:00 - 1401/02/31-17:30
محل : سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
ادبیات داستانی دفاع مقدس؛ فرصت ها و رویکردها

موضوع : نقد و بررسی
زمان : 1401/02/31-16:00 - 1401/02/31-17:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
آسیب شناسی شعر دفاع مقدس

موضوع : نقد و بررسی
زمان : 1401/02/31-15:00 - 1401/02/31-16:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
پیشران ها و سناریوهای آینده صنعت نشر کتاب

موضوع : موضوع محور
زمان : 1401/02/31-14:00 - 1401/02/31-15:30
محل : سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
نقش ادبیات در انتقال فرهنگ ایثار

موضوع : بررسی
زمان : 1401/02/31-14:00 - 1401/02/31-15:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
کتاب پول طلا

موضوع : بررسی
زمان : 1401/02/31-14:00 - 1401/02/31-15:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
کتابهای آقایان دانشگر، داوودآبادی و صحرایی

موضوع : جشن امضاء
زمان : 1401/02/31-11:45 - 1401/02/31-12:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
بررسی فعالیت های ناشران و مولفان بازنشسته فرهنگی

موضوع : بررسی
زمان : 1401/02/31-11:45 - 1401/02/31-12:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
به ما بپیوندید: