توافق اولیه برای فروش کپی‌رایت ده عنوان کتاب

در غرفه ایران صورت گرفت
1398/7/7 08:34

در دومین روز فعالیت‌های غرفه موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در ششمین دوره نمایشگاه کتاب باکو، توافق اولیه آژانس ادبی "دایره مینا" با انتشارات "امضاء درخشان" باکو برای چاپ و ترجمه ده جلد کتاب از ایران حاصل شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، انتشارات "امضاء درخشان" باکو 5 سال از تأسیس آن می‌گذرد و در حوزه کتاب کودک و نوجوان فعالیت دارد.
بر اساس گفت‌وگو و مذاکره‌ای که مسئولان آژانس ادبی "دایره مینا" با مسئول این انتشارات داشتند مقرر گردید پنج عنوان کتاب نوجوان و پنج عنوان کتاب بزرگ‌سال از ایران معرفی و زمینه چاپ و ترجمه این کتاب‌ها در باکو فراهم شود. انتشارات "امضاء درخشان" درزمینۀ نوجوان در باکو با عنوان "سیمرغ" فعالیت می‌کند.
ششمین نمایشگاه کتاب باکو ساعت 15 امروز (7 مهر) به کار خود پایان می‌دهد.