انتشار فراخوان شیوه انجام تبلیغات داخل بخش‌های نمایشگاه کتاب تهران

1398/1/19 10:37
کمیسیون معاملات سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران فراخوان  شیوه انجام تبلیغات داخل بخش‌های نمایشگاه کتاب تهران را منتشر کرد.
 
به گزارش ستاد خبری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کمیسیون معاملات سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با انتشار فراخوانی، 22 فروردین ماه را آخرین فرصت برای ارایه پیشنهادها جهت مشارکت در تبلیغات سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کرد.
 
در متن این فراخوان آمده است:
 
«بدینوسیله از کلیه انجمن‌های فرهنگی، شرکت‌های تعاونی (مرتبط با کتاب)، همچنین کانون‌های فرهنگی و تبلیغاتی و شرکت‌هایی که اجازه کار تبلیغاتی دارند، دعوت می‌شود که پیشنهاد خود را در خصوص تبلیغات بخش‌های عمومی، آموزشی، دانشگاهی، کودک و نوجوان، بین‌الملل (عربی و لاتین) و الکترونیک با در نظر گرفتن شرایط ذیل تا تاریخ ۹۸/۰۱/۲۲ به دبیرخانه کمیسیون معاملات سی ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به آدرس: تهران خیابان انقلاب بین فلسطین و صبا پلاک 1080 موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران تحویل نمایند.
 
بدیهی است به تقاضاهایی که پس از این تاریخ ارسال گردد، رسیدگی نخواهد شد.
 
شرایط:
 
1ـ مجری مؤظف به رعایت شنونات اسلامی در تبلیغات است.
2ـ متقاضیان می بایست 20 درصد کل مبلغ پیشنهادی خود را بصورت ضمانت نامه بانکی و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.
3ـ سپرده نفر اول، دوم و سوم تا پایان مشخص شدن نتیجه مزایده نزد کمیسیون معاملات خواهد ماند.
تبصره: در صورتی که مجری بخش دارای شرایط مساوی با متقاضیان دیگر همان بخش باشد اولویت با مجری بخش است.
4ـ تبلیغات نافی نشر مکتوب و کتابخوانی مجاز نیست.
5ـ تبلیغات، صرفاً جهت کتاب، نشر مکتوب، کتابخوانی و نشر بوده و در هر بخش فقط موضوع همان بخش قابلیت تبلیغ دارد.
6ـ حریم بالای غرفه ها، ستون‌ها، دیواره غرفه‌ها، کتاب‌های ناشرین، قابل واگذاری برای تبلیغات نیست.
7ـ سقف تبلیغات برای یک ناشر اعم از ترویجی و تبلیغی حداکثر تا 20 درصد موقعیت تبلیغات بخش می‌باشد.
8ـ نظارت بر انجام کار بر عهده کارگروه نظارت اجرایی و مالی است.
9ـ نرخ نامه تبلیغات قبل از اجرا می‌بایست توسط کارگروه تبلیغات و بازرگانی تائید گردد.
10ـ مجری مؤظف است اقلام مختلف تبلیغاتی را پس از تائید کارگروه تبلیغات و بازرگانی نمایشگاه انتشار دهد.
11ـ برنده مزایده می بایست کل مبلغ مزایده را حداکثر ظرف 3 روز پس از اعلام نتیجه در وجه مؤسسه واریز نماید.
12ـ کمیسیون معاملات در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 
سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ 4 تا 14 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.