آرای صادره در نمایشگاه کتاب 31 تغییر نمی‌کند

داریوش رضوانی:
1397/12/20 19:17
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: آرای صادره در هیات بدوی و تجدید نظر سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به قوت خود باقی خواهد ماند.
به گزارش ستاد خبری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نخستین جلسه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز دوشنبه (20 اسفند ماه) در معاونت امور فرهنگی زوارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
داریوش رضوانی درباره مصوبات این جلسه گفت: در این جلسه ضمن مرور آیین‌نامه، شرح وظایف و تاکید بر رعایت همه چارچوب‌های قانونی با لحاظ دقت، صحت، انصاف، قاطعیت و مستند بودن، مقرر شد جلسات شورا به طور روزانه در ایام برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تشکیل شود.
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ادامه داد: در این جلسه اعضای شورا نظرات خود را در خصوص تجارب و اتفاقات سال‌های گذشته بیان کرده و پیشنهادهای خود را برای این دوره از نمایشگاه کتاب تهران مطرح کردند.
وی درباره احکام صادر شده برای ناشران در نمایشگاه پیشین نیز گفت: هیات بدوی سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به هیچ وجه در خصوص آرای صادره در هیات بدوی و تجدیدنظر سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران ورود نمی‌کند و آرای صادره به قوت خود باقی خواهد ماند.
رضوانی درباره برنامه‌های این هیئت در نمایشگاه کتاب آینده گفت: اعضای شورا بر پیشگیری از شکل‌گیری هر نوع تخلف و نظارت دقیق شورا اتفاق نظر داشتند و بر سالم‌سازی محیط نمایشگاه برای فعالان حوزه نشر و خودداری از حضور افراد فاقد هویت که به محتوای نمایشگاه آسیب وارد می‌کنند، تاکید کردند.
وی تصریح کرد: آرای صادره هیئت بدوی متقن به موزاین حقوقی است و عامل موثری در بازدارندگی از شکل‌گیری حلقه‌های تخلف خواهد بود.
سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ 4 تا 14 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.