بازدید مدیران کمیته‌های سی ودومین نمایشگاه کتاب تهران از مصلی امام خمینی(ره)

مهدی اسماعیلی‌راد خبر داد
1397/12/18 14:28

معاون اجرایی سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از بازدید مدیران کمیته‌ها و بخش‌های سی و دومین نمایشگاه از مکان برگزاری این رویداد فرهنگی خبر داد.

به گزارش ستاد خبری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران،مهدی اسماعیلی از بازدید مدیران نمایشگاه از مصلی تهران خبر داد و گفت: مدیران کمیته‌های ناشران داخلی و بین‌الملل روز شنبه(18 اسفندماه) از مصلی امام خمینی (ره) بازدید کردند و جانمایی بخش‌های خود را انجام دادند.

وی افزود: همچنین در این بازدید مدیران بخش‌های عمومی، دانشگاهی، کودک و نوجوان و دیجیتال حضور داشتند. همچنین مدیران بخش‌های رفاهی و اجرایی نیز در این بازدید حضور داشتند و درباره جانمایی بخش‌ها بحث و تبادل نظر شد.

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ 4 تا 14 اردیبهشت ماه 1398 در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.