حضوردر4 نمایشگاه کتاب خارج ازکشوردرفروردین 96

موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران خبرداد
1395/12/28 10:10

موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران از حضور در4 نمایشگاه بین المللی کتاب خارج از کشور درفروردین ماه سال آینده خبرداد.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، حضوردر4 نمایشگاه بین المللی کتاب خارج از کشوردر فروردین ماه 96 دردستور کار موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران قرارگرفته است. نمایشگاه های کتاب پاریس، تونس، بلونیا و بوداپست نمایشگاه هایی هستند که ایران درآن حضورخواهد داشت.

نمایشگاه کتاب پاریس از تاریخ 4 تا 7 اسفند ماه برگزار می شود. غرفه ایران در این نمایشگاه 52 مترمربع است. نمایش و معرفی کتاب هایی از ایران، توزیع بروشور معرفی صنعت نشر ایران به زبان فرانسه، معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، دعوت از ناشران خارجی برای حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برگزاری روزایران و نشست های تخصصی صنعت نشر از جمله برنامه های حضورایران درنمایشگاه کتاب پاریس است.

نمایش 240 عنوان کتاب درنمایشگاه کتاب تونس

سی و سومین دوره نمایشگاه کتاب تونس از تاریخ 4 تا 13 فروردین 96 برگزار می شود. موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در این دوره ازنمایشگاه درغرفه ای به مساحت 30 متر مربع حضور خواهد داشت. 240عنوان کتاب درحوزه ایران شناسی، ادبیات، کودک و نوجوان، آموزش زبان فارسی، هنر و خوشنویسی درغرفه ایران به نمایش گذاشته می شود.

برگزاری نشست های تخصصی، اجرای ورک شاپ هنرهای سنتی و موسیقی سنتی با حضور نویسندگان و هنرمندان ایرانی از دیگر برنامه های حضور موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران دراین دوره است که با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان اجرا می شود.معرفی طرح بورسیه برای ناشران، نویسندگان و مترجمان فعال در حوزه کتاب های فارسی، معرفی کتاب های طرح " گرنت"، معرفی صنعت نشرایران به زبان عربی و فرانسه ازدیگر برنامه هایی است که درغرفه ایران اجرا خواهد شد.

حضوردرپنجاه و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب بلونیا

پنجاه و چهارمین دوره نمايشگاه كتاب بلونيا از 14 تا 17 فروردین 1396 برگزار می شود. در این دوره از نمایشگاه کتاب بلونیا همچون سالهای گذشته زمینه حضور جمعی از تصویرگران و نویسندگان جوان کشورمان در این نمایشگاه فراهم شده است.

خانم نرگس محمدي و حسن عامه كن از راه يافته گان به كاتالوگ تصويرگری بلونيا وعلي اصغرماتك و خانم ها شهرزاد شهرجردی، غزل فتح الهي از برندگان مسابقه ی خلق كتاب تصويری بلونيا از جمله مهمانان غرفه موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران هستند.

در15 فروردین نیزدر سالن"ويواچه" ساعت ١٣:٣٠ تا ١٥:٣٠ روز ایران برگزار می شود. سخنرانان این مراسم خانم دكتر فاطمه عسگری عضو هیات علمی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران و 2 تصویرگر ايتاليايي، آريانا وايرو و سيمونه رآ از تجربه کارگاه تصویرگری و سفر خود به ایران می گویند.

گفتگو با نمایندگان نمایشگاه ها و ناشران شرکت کننده دراین نمایشگاه ازدیگربرنامه های این حضوراست.

حضور درنمایشگاه کتاب بوداپست برای اولین بار

نمایشگاه کتاب بوداپست از تاریخ 30 فروردین تا 2 اردیبهشت 1396 برگزار می شود. موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در این دوره به نمایندگی از صنعت نشر ایران برای اولین بار حضور خواهد داشت.