روسیه میهمان ویژه نمایشگاه بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شد/ زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران مشخص شد

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب تهران:
1394/6/19 12:10

دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح روز چهارشنبه (18 شهریور ماه) با حضور سید عباس صالحی و اعضاء شورای سیاست‌گذاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ علی اکبر اشعری سخنگوی شورای سیاست‌گذاری با اشاره به برگزاری این جلسه گفت: در ابتدای دومین جلسه کلیات پیش‌نویس سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی برای اصلاح وضعیت بیست و نهمین نمایشگاه بین اللمللی کتاب تهران  ارایه شد. اعضاء شورا پس از بحث و بررسی پیشنهادهایی درباره آن ارایه دادند و مقرر شد تا علاوه بر بحث درباره آن ، پیش‌نویس سیاست‌ها و راهبردهای اصلاحی برای نهاد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی آماده شود.

اشعری با اشاره به مصوبه شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب درباره زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران گفت: با توجه به زمان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در تقویم بین‌المللی، مصوب شد تا نمایشگاه بیست و نهم از چهارشنبه 15 اردیبهشت تا شنبه 25 اردیبهشت 1395 برگزار شود. 

علی‌اکبر اشعری اضافه کرد: موضوع دیگری که مورد بحث و بررسی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه قرار گرفت، بحث مهمان ویژه بود. در این نشست تصمیم گرفته شد تا علاوه بر کشور مهمان در نمایشگاه بیست و نهم «شهر مهمان» نیز حضور داشته باشد.  

وی در پایان تصریح کرد: همچنین با توجه به مجموعه شرایط کشور روسیه به عنوان مهمان ویژه بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتخاب شد.