جستجو
1
1394/02/14 20:08

برنامه اهل قلم

 این فضا برای اهل قلم فراهم شده است. نویسندگان و اهل قلمی که به نمایشگاه مراجعه می کنند برنامه حضور خود در نمایشگاه را برای علاقه مندان در این فضا به اشتراک می گذارند. روز نام نویسنده ساعت حضور محل حضور چهار شنبه  15 اردیبهشت