شاهنامه پژوهی و رو نمایی کتاب روزنه راز

دبیر نشست: یاسر موحد فرد
ارائه دهنده:
کلک سیمین
سخنران:
آریا پور فریاد
زبان ارائه:
فارسی
کشور:
ایران
محل:
رونمایی کتاب
زمان:
1398/2/12 11:30 - 1398/2/12 12:30