رونمایی کتاب صدای قدمهای آفتاب

دبیر نشست : یاسر موحد فرد
ارائه دهنده:
کلک سیمین
سخنران:
آریا پور فریاد
زبان ارائه:
فارسی
کشور:
ایران
محل:
رونمایی کتاب
زمان:
1398/2/10 16:30 - 1398/2/10 17:30