آلبوم مراسم تقدیر از سازمانها و نهادهای همکار در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اختتامیه

روز دهم

روز نهم

روز هشتم

روز هفتم

روز ششم

روز پنجم

روز چهارم

روز سوم

روز دوم

روز اول

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجموعه شهر آفتاب

Join Us: