Subject: این نشست به موضوع رونمایی از کتاب هنر ما از نگاه آنها می‌پردازد

رونمایی از کتاب هنر ما از نگاه آنها

Exhibitor: خانه کتاب و ادبیات ایران
Speaker: محمدرضا وحیدزاده، هادی بابایی فلاح
Time: 2024-05-16 17:00 - 2024-05-16 18:00
Presentation Language: فارسی
Country: ایران
Location: گوشه نقد

Join Us: