موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران مجری و برگزارکننده نمایشگاه بین المللی کتاب نهران و دیگر نمایشگاههای کتاب است.

نشانی: موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، تهران - خیابان انقلاب، بین فلسطین و صبای جنوبی، پلاک 1080 - کدپستی: 1315773411

تلفن: 66965582 نمابر: 66415498